MISSIE

We leven in een tijd van veel en snelle veranderingen in de maatschappij en op ons werk.
Via alle media krijgen we bijna continue allerlei impulsen om iets te bekijken, te lezen, te weten, te doen, te vinden en te willen.

Er heerst ook een verwachting van permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid.
Tegelijkertijd is er inhoudelijk een verwachting van maatschappelijk verantwoord handelen.

Wij mensen kunnen veel, maar hebben tijd en rust en soms anderen nodig om te reflecteren op onze verlangens en onze mogelijkheden zodat we ook echt keuzes maken die bij ons passen. Als we niet trouw blijven aan ons zelf en geen ruimte scheppen, leidt dat op den duur tot frustraties en fricties of tot vitaliteitsproblemen.

Ik wil bijdragen aan die noodzakelijke en bevrijdende reflectie.

Reacties gesloten