Wie zijn u voorgegaan

Mijn aanbod richt zich vooral op de sector waar ik veel ervaring mee heb en waar ik mij als een vis in het water voel: de overheid in relatie tot haar burgers en haar partners. Denk daarbij aan Gemeente, Provincie, Rijk, Waterschap, Corporatie, Welzijnsinstelling, Gebieds- en vastgoed-ontwikkelaar, MKB en Kunstinstelling.

Ter illustratie en inspiratie hieronder enkele voorbeelden van mijn eerdere opdrachtgevers en opdrachten:

Stadsgewest Haaglanden
Organisatie en begeleiding strategische conferentie Verkeersregio; onderzoek naar opties regionaal werkgelegenheidsbeleid.

Provincie Gelderland
Projectleiding Zelfanalyse en Visitatie van 8 steden in het kader van Gelders Stedelijk ontwikkelingsbeleid.

Gemeente Houten
Implementatie wijkgericht werken, conflictmanagement Rondweg, coachend leidinggeven aan drie teams als interimmanager Openbare Werken.

Gemeente Schiedam
Herstel professionele advisering aan drie bestuurders, professionaliseren projectmanagement, kwartiermaker reorganisatie en coachend leidinggeven aan vijf teams als interimmanager Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.

Milieudienst Rijnmond ism Publiek Domein
Programmaleiding Maatwerk (Leiderschapstraject MOVE), gezamenlijke workshops en individuele coaching voor middenmanagement.

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Strategisch adviseur diverse advies-en onderzoeksopdrachten rond vraagstukken op het gebied van Regionale Samenwerking, de Gemeente als Regie-organisatie, Research als bron van beleid.

Gemeente Duivenvoorde/Wassenaar
Adviseur over Optimaal Gebruik van het Raadhuis De Paauw (museum, conferentieoord, ambtelijke en bestuurlijke huisvesting, vastgoedbeheer).

Regionale samenwerking van Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Duivenvoorde
Adviseur over de aansturing van het gemeenschappelijk Afvalverwerkingsbedrijf. Daarbij was ook deels sprake van coaching on the job.

Leiden Alumni Mentornetwerk
Mentor

Video Joke de Haan from Joke de Haan on Vimeo.

Reacties gesloten